Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Čím viac lovkýň a lovcov, tým menej komárov

V Bratislave a okolí máme vyše 1000 pravidelných väčších liahnisk a okrem toho ďalšie stovky menších sporadických liahnisk. Aktivita nepriateľa je najintenzívnejšia v tých najteplejších obdobiach a dňoch, keď sa teploty šplhajú nad 30 °C. Stačí pár dní s výraznými letnými búrkami, prívalovými dažďami a dusnom – tropikál kombo. Pri takýchto podmienkach máme na kontrolu všetkých lokalít maximálne 3 až 4 dni. V tomto časovom rozmedzí je potom potrebné prejsť všetky známe liahniská, či už ide o les, pole, odpadový kanál, rigol, starú jamu, kopu stavebnej sute alebo napríklad aj staré pneumatiky. Všetko je potrebné prebádať a zaznamenať. Vtedy je potrebné monitorovať húfne a v maximálnej miere. Takže koho zavoláme? Lovcov a lovkyne komárov.

Čo vás čaká?

Po nástupe do dobrovoľného oddielu Lovcov komárov čaká každého lovca či lovkyňu základný výcvik/odborné školenie, kde sa naučíte umeniu identifikácie liahnísk, odberu vzorky, počítaniu lariev nepriateľa a tu vám bude pridelená odberová žufanka. Tahlecta žufanka nebude na polievku!

Prechádzkami proti štípancom! Samotný výkon služby po absolvovaní výcviku spočíva v strávení približne 1-2 hodiny týždenne v starej dobrej bratislavskej prírode. Šmucige-nešmucige, idem!

Vašou úlohou bude počas prechádzky žufankou odobrať vzorky z liahnísk vo vašom rajóne (ide najmä o stojaté vodné útvary, kde nie je rybia osádka) a situáciu zdokumentovať v appke. Zozbierané dáta poslúžia našim odborníkom na veliteľstve na vyhodnotenie situácie a v závislosti od koncentrácie lariev dajú následne pokyn našim dodávateľom BTI.

Na podnet veliteľstva protikomárích síl preveríte účinnosť vykonaného postreku vo svojej lokalite odobratím vzoriek.

Pri odbere je dôležité myslieť na to, že voda sa vo vodnom útvare neprehrieva rovnako. V hlbších častiach je prirodzene chladnejšia a v najplytších častiach brehu je najteplejšia. Larvy komárov migrujú do miest s najteplejšou vodou, pretože tam sa vyvíjajú najrýchlejšie. Larvy sú teda rozmiestnené nehomogénne, preto nie je jedno, z ktorej časti jazera/mláky/vodného útvaru vzorku odoberáte – v skratke, pri odoberaní vzorky pamätajte vždy na fuego alert! Najhorúcejšie sú pre nás tie lokality, kadiaľ voda netečie, jej hladinu výrazne prehrieva sluníčko a nie sú tam ryby a ani žaby, ktoré by tu problém vyriešili za nás. A nezabudnite na správnu techniku lovu, aby ste larvy neodplašili a tak neskreslili výsledky merania. Teda nevíriť, nešpliechať, neplašiť, ale priplížiť sa a ideálne jedným súvislým ťahom uloviť nepriateľa! #zdvihAšvih

Bezpečnosť na prvom mieste

Verva je dôležitá, no bezpečnosť je prvoradá. Hovoria to mnohé výšivky starých materí a je to pravda. Budeme sa predsa brodiť blatom, vetrom, dažďom, predierať sa hustou vegetáciou, objavovať a bádať všade tam, kde sú prehriate stojaté vody. Základné pravidlo znie jasne – pri výkone služby sa akceptujú straty jedine na strane nepriateľa. Preto, a tu si dovolíme využiť veľmi pekný, osobný a trefný citát samotného veliteľa protikomárích síl, “dávajte si pozor”.

Aj v bažinách platí staré dobré – dôveruj, ale preveruj. Pred vstupom na okraj vodnej hladiny, alebo na odhalené dno vodného ramena je dôležité overiť si nosnosť podkladu opatrným našliapnutím, často sa stáva, že je pod zdanlivo pevnou sedimentačnou vrstvou hrubšia vrstva bahna a človek sa tak môže ľahko a rýchlo zaboriť a uviaznuť.

Gumáky sú určite vhodnou súčasťou výbavy, no odporúčame okrem nich pre vstup do vody, kde je často blato, aj kvalitné terénne sandále. Je v nich menšia pravdepodobnosť šmyku, nehrozí, že vám střevíc uviazne v bahne a pri sandáloch nemusíte riešiť výšku hladiny vody.

Mimoriadny pozor si treba dať na pohyb v brehových porastoch, kde sa nachádza trstina. Rizikové je tu ostrie listových čepelí, pri rýchlejšom pohybe cez ne alebo keď sa ich človek snaží zachytiť rukou, môže dôjsť k hlbokým rezným ranám.

Nebezpečné sú tiež zlomené, prípadne aj niektoré pokosené plochy trstiny, kde je ich báza schopná prepichnúť aj veľmi pevné topánky či gumáky. Preto treba v trstine našľapovať vždy veľmi opatrne a pomaly.

Odporúčame pohyb v teréne vo dvojiciach pre lepšie zvládnutie prípadných nepredvídateľných situácií.

Pred vstupom do lužných lesov, kde sa nachádzajú liahniská, si treba uvedomiť, že počet komárov priamo v nich je štandardne vysoký aj mimo kalamitných situácií, preto v kombinácii s často vysokým podrastom žihľavy je dobré nosiť vždy dlhé nohavice odolné voči popŕhleniu cez tkaninu.

Nepoužívajte dlhé brodiace čižmy siahajúce nad pás. Môžu sa naplniť vodou a v najhoršom prípade dokonca stiahnuť človeka pod vodu. Žblnk, a ste nielen stiahnutí pod vodu, ešte aj porušíte základné pravidlo týkajúce sa strát na našej strane…uf!

Neradno sa pohrávať s teritoriálnosťou Bratislavčaniek a Bratislavčanov, preto nepreliezajte ploty, dávajte si pozor na možný výskyt psov v záhradkárskych oblastiach a nevstupujte na súkromné pozemky bez povolenia.

A nezabúdajte na hydratáciu. Vaša pleť a aj my sa vám poďakujeme. Ďakujeme.

*A tiež vďaku celej Bratislavy,hrdé matky, slzy dojatých otcov a šťastlivé tváre nepoštípaných Bratislavčat!