Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Nepriateľa zničíme logicky, technologicky, biologicky a aj ekologicky v troch presne cielených krokoch. 

Žufanky pripraviť!

Komáre sú voči BTI úplne bezbranné. Ale len v larválnom štádiu. Na účinný zásah máme preto vždy len pár dní, kým sú komáre v štádiu neškodných nič netušiacich lariev, ktoré veselo šantia v zaplavených územiach, periodických mlákach, alebo aj v nenápadnom sude s vodou vo vašej záhrade. Práve vtedy musíme zasiahnuť. Čím je vonku teplejšie, tým sa skracuje čas na účinný zásah. Ten sa pohybuje od 3 týždňov na jar – až po pár dní v najhorúcejších letných obdobiach. Preto platí: Monitoring, monitoring a ešte raz monitoring! Pretože po správne načasovanom zásahu ničí BTI až 100 % lariev v liahnisku.

Žiadne zaplavené územie, žiadna periodická mláka nesmie zostať nepreskúmaná. Lovci a lovkyne komárov, ktorými sú vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky, odoberú vzorky, informácie zašlú prostredníctvom appky na veliteľstvo, kde tieto dáta odborne vyhodnotíme a následne, podľa situácie, dáme pokyn na okamžitý eliminačný zásah nášmu dodávateľovi. Jakože gou, gou, gou!

BTI vpred!

BTI je v hangároch dodávateľov pripravené a čaká na povel. Čím viac monitorujúcich lovcov a lovkýň v teréne = tým rýchlejší a efektívnejší zásah. Hemží sa to vo vzorke larvami? Nastal čas vytiahnuť zbrane. Veliteľstvo protikomárích síl vydáva povel: Vypustiť BTI!

Pechota

Na základe vyhodnotenia dát z appky od lovkýň a lovcov veliteľstvo nariaďuje zásah pechoty. Chrbtový postrekovač nasadiť! Náš dodávateľ realizuje pozemný postrek za pomoci chrbtových postrekovačov, či v prípade potreby vhadzovaním granúl BTI do liahnisk vždy, keď hladina vody dovoľuje pozemný prístup k liahniskám, kde bol monitoringom v danom čase identifikovaný nadlimitný výskyt lariev.

Letectvo

Ak hladina riek dosiahne úroveň znemožňujúcu pozemný prístup k plochám, vypustíme na larvy BTI letecky. Dronom neuniknú. Ani helikoptére, ktorá vďaka presnému zakresľovaniu liahnisk seje BTI s veľkou presnosťou. Apokalypsa komárov teraz!

Doeliminováno!

Po zásahu vyhodnocujeme – opäť žufankujeme a rechnujeme. Ak zasiahneme v správnom čase, milí lovci, lovkyne a lovčatá, po larvách ostanú už len spomienky. Vďaka správnemu načasovaniu BTI ničí až 100 % lariev v liahnisku.

Hjústne, nemáme problém!

Našim cieľom však nie je a ani nemôže byť úplná eliminácia komárov. Komáre sú dôležitou súčasťou ekosytému lužných lesov a nivných lúk a aby sme boli úplne fér, toto územie okupovali ešte dávno pred nami. Táto skutočnosť je reflektovaná napríklad aj V. stupňom ochrany prírody na viacerých miestach v Bratislave a v okolí, ako napríklad Devínske alúvium Moravy či Pečniansky les. Vzhľadom na to, že ide o oblasti s najprísnejším režimom ochrany, nie je tu možné žiadnym spôsobom zasahovať do ekosystému a preto tu nemôžeme aplikovať ani BTI. Avšak od I. stupňa až po IV. môžeme bez obáv BTI využívať (narozdiel od chemických postrekov, ktoré nie je možné využiť v III. ani IV. stupni ochrany).

Skutočným cieľom je šťastlivé leto, ktoré dosiahneme zodpovednou reguláciou komárov na prijateľnú mieru.

V čom je krása našich zbraní (BTI)?

BTI efektívne eliminuje larvy nepriateľa, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI stihne preventívne eliminovať larvy ešte skôr, ako sa z nich stanú dospelé komáre.

Chemické insekticídy naopak prinášajú dokázané zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť a tiež karcinogénne účinky. Aj preto plošné chemické postreky napr. v Rakúsku nevykonávajú vôbec a využívajú výhradne BTI. K tejto stratégii sme sa pridali aj my. Držíme sa tak jedného zo základných pravidiel prežitia, ktoré znie: nerozprašuj karcinogény tam, kde žiješ. Sabotáž, skrátka, nie je súčasťou našej stratégie.

Na rozdiel od chemických postrekov je u nás možné BTI použiť aj v chránených oblastiach v treťom a štvrtom stupni ochrany, kde sa mnohé liahniská nachádzajú. BTI práve vďaka jeho selektívnosti môžeme používať na týchto strategických miestach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov.

Nedostatkom chemických postrekov je aj obmedzená účinnosť, nakoľko na územie ošetrené postrekom sa veľmi rýchlo presunú komáre z liahnisk, často v chránených územiach, kde aplikácia chemického insekticídu nie je možná.

Najdôležitejšia otázka zostala však zatiaľ nezodpovedaná – robia to takto aj v Rakúsku?

Já, doch! Ale, samozrejme.

Rakúšania vôbec nepoužívajú plošné postreky chemickými insekticídmi. Okrem rizík, týkajúcich sa zdravia obyvateľov a životného prostredia, je ich nedostatkom aj obmedzená účinnosť, nakoľko na územie ošetrené postrekom sa veľmi rýchlo presunú komáre z liahnisk, často v chránených územiach, kde aplikácia chemického insekticídu nie je možná.

Rakúšania, rovnako ako my, používajú larvicíd BTI. Avšak, zatiaľ čo Bratislava v minulosti s komármi nerobila nič, a keď prišlo k ich premnoženiu, bola vyhlásená kalamita a aplikoval sa škodlivý chemický postrek, Rakúšania získavajú skúsenosti s aplikáciou biologického postreku už od roku 2005. Postrek je spojený s rozsiahlym monitoringom liahnísk komárov a aplikuje sa na larvy skôr, ako sa z nich vyliahnu štípajúce komáre. Skoršia alebo neskoršia aplikácia BTI už na komárov nemá žiaden vplyv. Správna aplikácia v správnom čase je naopak vysoko účinná.

Na monitoring rovnako využívajú školené dobrovoľníčky a dobrovoľníkov a v nevyhnutných prípadoch tiež využívajú leteckú aplikáciu BTI.

I keď v Bratislave nemáme Maratón mieru, mier si tu nesmierne vážime, milujeme ho a pestujeme ho. Moskýty však prekračujú hranice, prekročili hranice našej trpezlivosti a tiež sa neštítia prekračovať ani hranice osobné. Ich odpoveďou na snahy o mierové rokovania boli štípance nielen prvého, ale aj druhého, tretieho a dokonca aj štvrtého stupňa a to nemôžeme akceptovať, že jo? Postavme sa hordám komárov spoločne. Urobme tak s vervou za slobodnú Bratislavu, slobodné večery na terase, za slobodné ničnerobenie, za slobodné makanie v záhradke, za slobodu na samote, ale aj v kruhu/bubline blízkych, za slobodné túry a prechádzky, za slobodné rána, za slobodné dlhé západy slnka a za všetko, čo k tomu patrí.